Fri deg fra negative tanker og følelser

Fri deg fra negative tanker og følelser

Er ikke bra nok........får det ikke til......har ikke bra nok kropp.....de kommer til å synes jeg er teit.......de liker meg nå men det vil sikkert ikke vare........jeg er stygg........jeg kommer bare til å drite meg ut........de kommer til å le av meg.....de kommer til å hate meg..


Kursdag 1

Negative tanker og følelserPosted by Dag Mon, January 25, 2016 21:29:50

Tanker som skaper negative følelser:

Om meg selv:

Jeg er ikke flink nok

Jeg er bare til bry

Jeg kommer til å få dårlig karakter

Jeg kommer bare til å rote det til

Det er ingen som liker meg ikke

Jeg er ikke bra nok for dem

Om andre:

De kommer sikkert ikke til å like meg

De vil ha meg vekk

De snakker stygt om meg

De synes jeg er teit

De liker meg ikke

De liker meg nå men det varer ikke lenge

Fire grunnleggende følelser:

Glede


Tristhet


Sinne


Redsel

Negative følelser som tristhet, sinne og redsel er signaler på at vi har tenkt en tanke som ikke er hensiktsmessig.

  • Comments(0)//www.ds.no/#post1

Livsmestring

Negative tanker og følelserPosted by Dag Sat, January 16, 2016 10:39:17
Grunnen til at mange ungdommer diskvalifiserer seg selv er grunnleggende opplevelser/hendelser i livet.
Gjenkjennende er at de som har opplevd:

Manglende anerkjennelse skaper liten tro på seg selv og utrygghet.
Manglende nærhet skaper redsel for nærhet til andre og utrygghet.
Manglende grenser skaper usikkerhet og utrygghet.
Opplevelse av urettferdighet skaper grobunn for sjalusi.
Opplevelse av uforutsigbarhet skaper mistro til andre mennesker.
Opplevelse av mye konflikter skaper konflikter
Opplevelse av å bli slått skaper redsel og lærer å slå.
Opplevelse av å ikke bli sett skaper skyhet.
Opplevelse av å ikke bli respektert skaper mistillit til deg selv og andre.

Det skulle være slik at alle barn og ungdommer opplevde grunnleggende trygghet og kjærlighet. Det skulle vært slik at både mamma og pappa kunne se at kom her og sett deg i armkroken min for å fortelle hvor stolt og uendelig glad de er i deg........

Opplevelse av anerkjennelse skaper tro på deg selv og gir deg trygghet.
Opplevelse av nærhet skaper trygghet og nærhet til andre.
Opplevelse av grenser skaper trygghet og sikkerhet.
Opplevelse av rettferdighet skaper trygghet til andre
Opplevelse av forutsigbarhet skaper tro og trygghet i forhold til andre.
Opplevelse av lite konflikter skaper lite konflikter
Opplevelse av å ikke bli slått skaper trygghet og lærer at du ikke skal slå.
Opplevelse av å bli sett skaper evne til å se andre.
Opplevelse av å bli respektert skaper evne til å respektere andre
  • Comments(0)//www.ds.no/#post0